Ieejas kājslauķi no Vācijas

emco 3 zonu tīrīšana

Profesionāli piemeklēta netīrumu aizsardzības trīs pakāpju sistēma –

  • apstādina līdz 90 % ielas netīrumu
  • ļauj ietaupīt līdz 65 % izdevumu telpu uzkopšanai
  • pagarina kalpošanas ilgumu un saglabā pievilcīgu grīdas segumu ārējo izskatu
  • samazina putekļu daudzumu gaisā
  • izslēdz paslīdēšanas risku
  • samazina uzkopšanas biežumu 2 – 3 reizes
  • skaistina interjeru

Ar 3-zonu tīrīšanas risinājumu emco ar pārbaudītu sistēmu kombināciju plāno un piegādā optimāli konsekventu piesārņojuma novēršanas iespēju. Atkarībā no objekta tas ir individuāls šīs problēmas risinājums ar ievērojamu tīrīšanas izdevumu samazinošu, pieguļošo grīdas segumu un ēkas aprīkojuma saudzējošu efektu. It visās 3 sistēmās ir garantēts arī nodrošinājums pret paslīdēšanu un pakrišanu.

Zone 1: Rupjie netīrumi (piem. emco Diplomat 522 CB kasešu sukas) Bāzes sistēma rupjo netīrumu uztveršanai. Ja tas ir vajadzīgs – ar vannu netīrumu uztveršanai un attiecīgu konstrukciju.
Zone 2: Smalkie netīrumi (piem. emco Diplomat 522 R Rips) Smalkie netīrumi tiek notraukti ar izturīgiem ripsa ieliktņiem un tā tie netiek ienesti tālāk izvietotajās telpās.
Zone 3: Mitrie netīrumi (piem. emco Attachē TT) Caurejošs grīdas iesegums ar tekstilveida tepiķa raksturu mitruma un atlikušo netīrumu uztveršanai, ilgstoši elastīgs.

Emco 3 – zonu tīrīšana – risinājums, kā novērst tīrīšanu.

Ikvienai ieejas paklāju sistēmai ir jāatbilst individuālajiem dotumiem. Netirumu uztveres veids pieskaņojas dažādiem drošības nosacījumiem, piemērām, drošībai pret paslīdēšanu un ugunsdrošībai, gan sagaidāmajam apmeklētāju plūsmas lielumam un pašas ēkas dizainam.
Emco ir vairāk kā 30 gadu ilga pieredze darbā ar efektīvām piesārņojuma novēršanas sistēmām. Par inteliģentas un progresīvas problēmu risināšanas paraugu īpaši noder produktu risinājumu izveide sistēmu virknei Diplomat.

Šodien sistēmu virkne Diplomat, atkarībā no pārsvarā esoša piesarņojuma veida, ir tik variabli kombinējama, lai arī ekstrēmas situācijās varētu sasniegtu ideālam tuvu risinājumu.

Tā vietā, lai veiktu dārgu tīrīšanu staigāt tīrībā – uz šādu formulu reducējas visu šo risinājumu pamatprincips. No tā gandrīz vai pats par sevi ir saprotams, ka staigājamai plaknei ir jābūt iespējami lielai. Pēc rupjo netīrumu notīrīšanas un smalkā piesārņojuma uztveršanas jau ēkas iekšpuse, mitra piesārņojuma uztverei ieteicams izvietot emco Attache, ilgstoši elastīgo paklāju staigāšanai tīrībā.

Izdevumi telpu uzkopšanai:

bez netīrumu aizsardzības sistēmas – 100% tikai vienas zonas pastāvēšanas gadījumā – 60% 2 zonu pastāvēšanas gadījumā – 30% 3 zonu pastāvēšanas gadījumā – 10%

Progresīvai arhitektūrai vajadzīgs vienots kopējais risinājums.

Tehnikai, formai un krāsai ir jāiekļaujas arhitektoniskajā risinājumā. Labākais piemērs šajā ziņā ir emco jaunrades produkts „Radial”. Šādi it ka reize ar ekonomiskajiem uzdevumiem tiek sasniegts arī pilnvērtīgs risinājums, jo tieši ieeja rada pašu pirmo iespaidu par visu objektu kopumā.
Lai iekļautos risinājumā, projektētāja izvēlei ir dots krietni liels krāsu un dizaina iespēju klāsts, kurš ir harmoniski saskaņots kombinēšanai 3 sistēmām.

It viss runā par labu emco 3 – zonu tīrīšanai.

Protams, ir daudz objektu, kuros pietiek ar 1- vai 2- zonu tīrīšanu vai arī kādā no būvķermeņiem 3-zonu tīrīšanu ierīkot nav iespējams. It visi tirdzniecības centri, skolas, bērnu dienas iestādes, oficiālās iestādes un visas ar lielu pārvietošanās frekvenci ir tieši kā noteiktas 3-zonu tīrīšanai.
Šādi pārliecinoši tiek samazināti apkopes izdevumi un palielināta drošība.

Lielas priekšrocības īsumā:

1) Tīrīšanas izdevumu samazināšana. Gandrīz vai visi netīrumi tiek ienesti ēkā caur ieeju. Profesionāli izveidota ieeja samazina tīrīšanai nepieciešamo laiku un izdevumus turpat var par 90%.

2) Piegulošo grīdu ieseguma mūža ilguma pagarināšana. Netīrumi grauj grīdu iesegumus un visu interjeru. Netīrumi, abrazīvās vielas un gari starptīrīšanas intervāli ievērojami samazina to mūža ilgumu.

3) Drošība un higiēna. Ja tīrīšanas sistēmas nav ierīkotas, mitrums un piesārņojums palielina paslīdēšanas iespējas, radot lielus izdevumus nelaimes gadījumu sakarā. Higiēniskie apstākļi ir slikti.

4) Uzlabots izskats. Vienmēr tīra ieeja un harmonisks krāsu risinājums veido izskatu un uzlabo labsajūtu.

5) Skaņas izolācija un atmosfēra. Tekstīlās staigāšanas zonas samazina troksni un rada labvēlīgu atmosfēru.

Redzamie piemēri var noderēt kā pieturas punkti arhitektoniskiem sakārtojumiem un kā tipiski ieeju risinājumi ar labi veidotām tīrīšanas zonām.


1.piemērs: ekstrēms noslogojums;
1. zonā: 522S CB tipa Marshall.
2. zonā: 522S R tipa Marshall.
3. zonā: Attache TT (tirdzniecības centros, pasāžās, skolās, lidostās).


2.piemērs: liels noslogojums;
1. zonā: 522 RCB tipa Radial.
2. zonā: 522 R tipa Diplomat.
3. zonā: Attache TT (bankas, sabiedriskajās ēkās).


3.piemērs: normāls noslogojums;
1. zonā: 522 G tipa Diplomat.
2. zonā: 522 R tipa Diplomat.
3. zonā: Attache RS (veikalos, birojos, praksēs, kancelejās, restorānos).

Rāžotājs Vācijā - emcobau